Kontakty na regionálnych manažérov KM BETA, spol. s r. o.

Mapa rozdelenia regionálnych manažérov KM BETA, spol. s r. o.

 

R1 r1@km-beta.sk +421 911 726 605
GA, DS, KN, PN, TT, SA
R2 r2@km-beta.sk +421 903 726 606
BS, KA, VK, LC, DT, RS, RA, PT, BR, BB, ZV, PD, ZH, ZC
R3 r3@km-beta.sk +421 911 950 405  * +421 903 726 606
PP, KK, SL, LE, SB, BJ, PO, SK, SP, VT, ML, HE, SV * RV, SN, GL, KS, KE, TV, MI, SO
R4 r4@km-beta.sk +421 911 726 605
BA, SC, PK, MA, SE, SI, MY, NM
R5 r5@km-beta.sk +421 911 950 405
ZA, TR, MT, RK, LM, TS, DK, NO, CA, KM, BY, PB, PU, TN, IL
R6 r6@km-beta.sk +421 903 726 605
NR, ZM, PE, BN, TO, HC, NZ, LV

 

KM BETA, spol. s r.o.
Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045 / 290 90 08, Fax: 045 / 290 90 07

IČO: 341 227 37, IČ DPH: SK2020379240
spoločnosť zapísaná  v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.: 19556/S
E-mail: kmbeta@km-beta.sk, info@km-beta.sk
Objednávky: objednavky@km-beta.sk
Výpočty: vypocty@km-beta.sk