Priečkové murivo

2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
KMB PROFIBLOK 65 KMB PROFIBLOK 80 KMB PROFIBLOK 115 KMB PROFIBLOK 175 KMB PŘÍČKOVKA 290

 

2.9 KMB PŘÍČKOVKA 290


2.9 KMB PŘÍČKOVKA 290
2.9

Použití:

Tyto podélně děrované cihly se používají hlavně pro zdění nenosných (výplňových) zdí a příček tloušťky 65 a 140 mm a pro přizdívky. Při zdění se používají běžné vápenné nebo vápenocementové malty hustší konzistence.Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.9 KMB Příčkovka 290
290×140×65
65/140 22/44 339/314 2 2,0 390
linka