Priečkové murivo

2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
KMB PROFIBLOK 65 KMB PROFIBLOK 80 KMB PROFIBLOK 115 KMB PROFIBLOK 175 KMB PŘÍČKOVKA 290

 

2.8 KMB PROFIBLOK 175


2.7 KMB PROFIBLOK 175
2.7

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.7 KMB Profiblok 175
497×175×238
175 10,7 61 15/10 17,6 80
Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět


POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
 • plošný skladebný modul 500×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 175
spotřeba základních cihel (ks/m²) 10,7
pix (ks/m³) 61
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 3,31
spotřeba malty (kg/m²) 20,3
pix (kg/m³) 115,96
požární odolnostA1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,68 hod/m²
 • cca 3,91 hod/m³

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 830
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1690
hmotnost inf. (kg/ks) 17,6
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2)15/10
nasákavost %min. 10
mrazuvzdornostNPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K)1000
faktor difuzního odporu μ5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost .................................. NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
 • počet cihel KMB PROFIBLOK 175 ...................... 80 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 .............. 1430 kg
linkarozměry
skladba
linka

2.8 KMB PROFIBLOK 175 BRUS


2.8 KMB PROFIBLOK 175 BRUS
2.7

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.8 KMB PROFIBLOK 175 BRUS 497×175×249 175 8 45,6 15/10/8 18,5 72
Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět

POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
 • plošný skladebný modul 500×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 175
spotřeba základních cihel (ks/m²) 8
pix (ks/m³) 45,6
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 3,31
spotřeba lepidla celoplošně (kg/m²) 2,03
pix (kg/m³) 11,6
spotřeba lepidla na žebra (kg/m²) 2,38
pix (kg/m³) 13,6
požární odolnost A1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,68 hod/m²
 • cca 3,91 hod/m³

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 830
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1690
hmotnost inf. (kg/ks) 18,5
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2)15/10/8
nasákavost %min. 10
mrazuvzdornostNPD (F0)
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K)1000
faktor difuzního odporu μ5/10
rovinnost ložných ploch (mm) max. 0,5
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm) max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost ........................... NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
 • počet cihel KMB PROFIBLOK 175 BRUS .................... 72 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 BRUS ............ 1353 kg
linka

rozměry
skladba