Priečkové murivo

2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
KMB PROFIBLOK 65 KMB PROFIBLOK 80 KMB PROFIBLOK 115 KMB PROFIBLOK 175 KMB PŘÍČKOVKA 290

 

2.5 KMB PROFIBLOK 115


2.5 KMB PROFIBLOK 115
1.5

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.5 KMB Profiblok 115
497×115×238
115 8 69,6 15/10 11,8 96
Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět


POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
 • plošný skladebný modul 500×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 115
spotřeba základních cihel (ks/m²) 8
pix (ks/m³) 69,6
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 2,17
spotřeba malty (kg/m²) 13,34
pix (kg/m³) 116,1
požární odolnostA1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,47 hod/m2
 • cca 4,1 hod/m3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 830
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1680
hmotnost inf. (kg/ks) 11,8
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2)15/10
nasákavost %min. 10
mrazuvzdornostNPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K)1000
faktor difuzního odporu μ5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost .................................. NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

 • počet cihel KMB PROFIBLOK 115 ................... 96 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 ........... 1154 kg
linka


rozměry
skladba
linka


2.6 KMB PROFIBLOK 115 BRUS


2.6 KMB PROFIBLOK 115 BRUS
1.5

POUŽITÍ:

Broušené cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.6 KMB Profiblok 115 Brus 497×115×249 115 8 69,6 15/10 12,2 108
Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět

POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
 • plošný skladebný modul 500×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 115
spotřeba základních cihel (ks/m²) 8
pix (ks/m³) 69,6
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 2,17
spotřeba lepidla na žebra (kg/m²) 1,56
pix (kg/m³) 13,61
požární odolnost A1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,47 hod/m²
 • cca 4,1 hod/m³

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 830
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1690
hmotnost inf. (kg/ks) 12,2
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2)15/10
nasákavost %min. 10
mrazuvzdornostNPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K)1000
faktor difuzního odporu μ5/10
rovinnost ložných ploch (mm) max. 0,5
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm) max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost ........................... NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
 • počet cihel KMB PROFIBLOK 115 BRUS ...................... 108 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 BRUS .............. 1345 kg
linka

rozměry
skladba