Priečkové murivo

2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
KMB PROFIBLOK 65 KMB PROFIBLOK 80 KMB PROFIBLOK 115 KMB PROFIBLOK 175 KMB PŘÍČKOVKA 290

 

2.1 KMB PROFIBLOK 65


2.1 KMB PROFIBLOK 65
1.5

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 65 neborušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 65 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
2.1 KMB Profiblok 65
497×65×238
65 8 123 20/10 7,2 112
Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět


POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
 • plošný skladebný modul 500×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 65
spotřeba základních cihel (ks/m²) 8
pix (ks/m³) 123
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 1,13
spotřeba malty (kg/m²) 7,54
pix (kg/m³) 117,8
požární odolnostA1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,3 hod/m2
 • cca 4,6 hod/m3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 890
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1680
hmotnost inf. (kg/ks) 7,2
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2)20/10
nasákavost %min. 10
mrazuvzdornostNPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K)1000
faktor difuzního odporu μ5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost .................................. NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 65 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

 • počet cihel KMB PROFIBLOK 65 ................ 112 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 65 ........ 1170 kg
linka


rozměry
skladba