KMB Profiblok - tradícia, ktorá nekončí

Vnější a vnitřní nosné zdivo

1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
KMB PROFIBLOK 440 KMB PROFIBLOK 400 KMB PROFIBLOK 365 KMB PROFIBLOK 300 KMB PROFIBLOK 240

 

1.9 KMB PROFIBLOK 240

 

1.9 KMB PROFIBLOK 240
1.9

 

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
1.9 KMB Profiblok 240
372×240×238
240 10,7 44,4 10/8 16,5 72

Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

 

POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální tepelné mosty v ložných sparách
 • minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
 • plošný skladebný modul 375×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku
 • nízký difuzní odpor pro prostup vodních par

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 240
spotřeba základních cihel (ks/m²) 10,7
pix (ks/m³) 44,4
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 4,54
spotřeba malty (kg/m²) 27,84
pix (kg/m³) 115,5
požární odolnost A1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,79 hod/m²
 • cca 3,29 hod/m³

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 730
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1680
hmotnost inf. (kg/ks) 16,5
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2) 10/8
nasákavost % min. 10
mrazuvzdornost NPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K) 1000
faktor difuzního odporu μ 5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost .................................. NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

 • počet cihel KMB PROFIBLOK 240 .................. 72 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 240 .......... 1215 kg
linka

rozměry
skladba
linka

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:

KMB PROFIBLOK 240 w TI malta 1) Obyčejná malta 2)
U R λ U R λ
Objemová rovnovážná vlhkost zdiva Souč. prostupu tepla Tepelný odpor zdiva Ekviv. tepelná vodivost Souč. prostupu tepla Tepelný odpor zdiva Ekviv. tepelná vodivost
Zdivo na maltu (%) (W/m2K) (m2K/W) (W/mK) (W/m2K) (m2K/W) (W/mK)
Bez omítky 0 0,66 1,5 0,16 0,76 1,3 0,184
Bez omítky 0,75 0,69 1,44 0,166 0,8 1,25 0,192
S omítkou TI3) 0,75 0,57 1,73 0,138 0,64 1,54 0,155
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501,
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901,
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX: vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301, vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
linka

1.10 KMB PROFIBLOK 240 BRUS

 

1.10 KMB PROFIBLOK 240 BRUS
1.9

 

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

Kat. č. Název/Rozměr
lך×v (mm)
Tloušťka stěny (mm) Spotřeba (ks/m2) Spotřeba (ks/m3) Pevnost v tlaku norma-lizovaná, kategorie I. (N.mm-2) Hmotnost (kg/ks) Počet na paletě (ks)
1.9 KMB Profiblok 240
Brus 372×240×249
240 10,7 44,4 15/10/8 16,7 72

Technický list (PDF) | Prohlášení o shodě | Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

zpět

POPIS:

 • tradiční zdicí materiál
 • snadné zdění na pero a drážku
 • minimální tepelné mosty v ložných sparách
 • minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
 • plošný skladebný modul 375×250 mm
 • ideální podklad pod omítku
 • vysoká pevnost zdiva v tlaku
 • nízký difuzní odpor pro prostup vodních par

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm) 240
spotřeba základních cihel (ks/m²) 10,7
pix (ks/m³) 44,4
spotřeba zakládací malty (kg/bm) 4,54
spotřeba lepidla celoplošně (kg/m²) 2,78
pix (kg/m³) 11,55
spotřeba lepidla na žebra (kg/m²) 3,26
pix (kg/m³) 13,54
požární odolnost A1

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

 • cca 0,58 hod/m²
 • cca 2,4 hod/m³

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³) 740
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³) 1680
hmotnost inf. (kg/ks) 16,7
Pevnost v tlaku normalizovaná kategorie I. (N.mm-2) 15/10/8
nasákavost % min. 10
mrazuvzdornost NPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kg.K) 1000
faktor difuzního odporu μ 5/10
rovinnost ložných ploch (mm) max. 0,5
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm) max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek

AKUSTIKA:

 • Vážená laboratorní neprůzvučnost .................................. NPD

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 240 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

 • počet cihel KMB PROFIBLOK 240 BRUS ..................... 72 ks/pal
 • hmotnost palety KMB PROFIBLOK 240 BRUS ............. 1230 kg
linka

rozměry
skladba
linka

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:

KMB PROFIBLOK 240 w Celoplošné lepidlo 1) Lepidlo na žebra 2)
U R λ U R λ
Objemová rovnovážná vlhkost zdiva Souč. prostupu tepla Tepelný odpor zdiva Ekviv. tepelná vodivost Souč. prostupu tepla Tepelný odpor zdiva Ekviv. tepelná vodivost
Zdivo na maltu (%) (W/m2K) (m2K/W) (W/mK) (W/m2K) (m2K/W) (W/mK)
Bez omítky 0 0,68 1,47 3 0,68 1,47 0,163
Bez omítky 0,75 0,7 1,41 0,17 0,7 1,41 0,17
S omítkou TI3) 0,75 0,58 1,7 0,141 0,58 1,7 0,141
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX: vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301, vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302