Lepidlo basic - C1
PROFIMIX LM 701
Lepidlo basic - C1

zivotnost

Určeno pro lepení silně nasákavých podkladů jen v interiéru, jako jsou koupelny atd. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob.

 

Cementové potery

 

 

Cementový poter 20 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné použitie na všetky bežné podkladové materiály.

Označenie: CP 101, CP 101 Z zimni (2K)
Viac

Cementový poter jemný 20 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné použitie na všetky bežné podkladové materiály.

Označenie: CP 101 j, CP 101j Z zimni (2K)
Viac

Cementový poter 25 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné použitie na všetky bežné podkladové materiály.

Označenie: CP 102, CP 102 Z zimni (2K)
Viac

Cementový poter jemný 25 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné použitie na všetky bežné podkladové materiály.

Označenie: CP 102 j, CP 102j Z zimni (2K)
Viac

Cementový poter 30 N/mm2

Na zhotovenie betónových poterov a výrobu betónových dielcov (dlaždíc, tvárnic). Vnútorné a vonkajšie použitie na všetky bežné podkladové materiály.

Označenie: CP 103, CP 103 Z zimni (2K)
Viac

Rýchlotvrdnúca suchá betónová zmes 25 N/mm2

CP 105 je mnohostranne použiteľná suchá betónová zmes, kde odpadá miešanie betónu. Výborne sa hodí k zabetónovaniu plotových stĺpikov, výstražných a dopravných značek,

Označenie: CP 105
Viac

Opravný betón  30 N/mm2

Suchá cementová zmes, určená na zhotovenie betónových poterov a to združených aj plávajúcich. Používa se vo vonkajšom aj vnútornom prostredí na všetky druhy..

Označenie: CP 106
Viac

Špeciálny poter pre spádové podlahové konštrukcie 30 N/mm2

CP 107 sa používa na ručné vytváranie združených aj plávajúcich poterov určených k položeniu podlahovej krytiny, dlažby a epoxidových náterov. 

Označenie: CP 107
Viac

Samonivelizačný sádrový poter 20 N/mm2

Poter zo síranu vápenatého pre vrstvy nad 15 mm je určený na realizáciu vyrovnávacích podkladových poterov v interiéroch a k vytváraniu plávajúcich a združených poterov.

Označenie: SP 120
Viac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betón B 30

Suchá cementová zmes určená na výrobu betónových dielcov, betonárske práce aj s použitím armovacích výstuží a betónových poterov

Označenie: B 30
Profimix Betón B30