KMB Profiblok - tradičná pálená tehla

Vnútorné a vonkajšie nosné murivo

1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
KMB PROFIBLOK 440 KMB PROFIBLOK 400 KMB PROFIBLOK 365 KMB PROFIBLOK 300 KMB PROFIBLOK 240Prečo si vybrať tehly PROFIBLOK?


TRADIČNÝ A PREVERENÝ MATERIÁL - Domy z pálených tehál to je stále klasika. V nich žili aj generácie našich predkov a ako osvedčený prírodný stavebný materiál ponúka vlastnosti a podmienky, ktoré novým stavebníkom prinášajú garanciu istoty a trvanlivosti. Tradičné murivo z pálených blokov PROFIBLOK je používané na murovanie nosných obvodových aj vnútorných stien a priečok, vrátane možnosti realizácie stropných konštrukcií. Vyskúšajte ho a presvedčte sa sami ...

PEVNOSŤ MURIVA - Pevnosť páleného muriva dostatočne zabezpečuje kvalitu nosnej aj nenosnej časti stavby a umožňuje výstavbu aj viacpodlažných objektov a budov.

KLASICKÉ AJ MODERNÉ TECHNOLÓGIE MUROVANIA - K dispozícii sú dve varianty tehál, jedny určené pre klasickú technológiu murovania na maltovú ložnú škáru a druhé (brúsené), sa murujú na lepidlo. Spektrum výrobkov zaisťuje mnohostranné použitie pre rôzne hrúbky stien. Overená a tradičná technológia murovania na maltu s použitím termoizolačnej malty navyše vylepšuje tepelno-izolačné vlastnosti obvodových stien. Vďaka brúseným tehlám PROFIBLOK brus a murovaniu na lepidlo s milimetrovou škárou, zamedzíte tepelným mostom v obvodových stenách.

AKUMULÁCIA - tepelno akumulačné vlastnosti materiálu prinášajú užívateľovi stavby stabilnejšiu vnútornú teplotu v zimnom aj letnom období a prispievajú tak k úsporám nákladov na vykurovanie alebo chladenie interiéru.

ENERGETICKÁ ÚSPORA - Vďaka variabilite pri výbere hrúbky obvodových stien v kombinácii s tepelno-izolačnými omietkami, si každý investor môže sám vybrať, aké veľké náklady na vykurovanie bude musieť v budúcnosti riešiť.

JEDNODUCHÁ REALIZÁCIA - Brúsenie jednotlivých tehlových blokov PROFIBLOK brus umožňuje presné murovanie na lepidlo, a umožňuje tak urýchlenie výstavby a zjednodušenie činností na stavbe.

POŽIARNA ODOLNOSŤ - Murivo spĺňa požiadavky noriem na protipožiarnu odolnosť