Murovacie prvky KMB Sendwix - energeticky úsporné a pasívne domy                  informačný leták

Vápennopiesková tehla

1.1 (24K)

Vápennopieskové tehly (VPC) sa dajú použiť pre obvodové a vnútorné murivo. V interiéri sa dá použiť ako pre nosné, tak výplňové deliace steny a to predovšetkým pre svoju pevnosť v tlaku a zvukové izolačné vlastnosti. Pre vyššie uvedené vlastnosti sú vápennopieskové tehly ideálnym materiálom tiež pre vymurovanie teplene izolačných viacvrsvových obvodových stien. Preto je spoločnost KM Beta jedným zo štyroch autorov prvého cetrifikovaného systému stenových sendvičových konštrukcií na domácom trhu, ktorý nesie obchodnú značku SENDWIX.

SENDWIX 16DF-LD
16DF-LDE
SENDWIX 8DF-D, 8DF-LD
8DF-D, 8DF-LDE
SENDWIX 8DF-LP AKU
8DF-LP AKU
SENDWIX 12DF-LD
12DF-LD
SENDWIX 1/2 12DF-LD
12DF-LD
SENDWIX 6DF-LD
6DF-LD
SENDWIX 4DF-D, 4DF-LD
4DF-D, 4DF-LD
Vápenopísková cihla děrovaná 2DF-D, 2DF-LD
2DF-D, 2DF-LD
SENDWIX 8DF-U
8DF-U
SENDWIX 6DF-U
6DF-U
SENDWIX 2DF-U
2DF-U
SENDWIX 5DF-D
5DF-D
SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP
5DF-P, 5DF-LP
SENDWIX překlad 8DF
preklad 8DF
SENDWIX překlad 6DF
preklad 6DF
SENDWIX překlad 2DF
preklad 2DF
SENDWIX THERM
Sendwix THERM
Obkladové pásky
Obkladové pásky
Lícové, komínové zdivo
Lícové, komínové murivo

 

                                                                                           

Sendwix 7DF-LD Sendwix 7DF-LP Sendwix 14DF-LD Sendwix 14DF-LP Sendwix 1/2 14DF-LD preklad 7DF

Popis produktu

V exteriéri možno vápennopieskové tehly použiť napr. na stavbu plotov, stienok, klenb, komínov a krbových telies. Zvláštne postavenie v našej ponuke majú vápennopieskové obkladové pásiky, ktoré sa používajú pre dekoratívne obklady stien z rôznych materiálov.

Vápennopieskové tehly a obkladové pásiky použité v exteriéri doporučujeme ošetriť hydrofobizačným náterom z ponuky KM Beta s.r.o.

Tento typ materiálu úspešne používali už starý Gréci a to predovšetkým pre jeho technické a dekoratívne vlastnosti.