Spoločné prvky

kompletni

Farebná škála strešných doplnkov:

zip - 10kB excel - 35kB

Usmernenie k zhotovovaniu úžľabia a nárožia.

 

 

13.12 Odkvapový plech

foto produktu: Odkvapový plech

Pri hydroizolácii, ktorá plní funkciu zábrany proti prenikaniu zrážkovej a kondenzačnej vody do tepelnej izolácie,

musí byť vyhotovené jej ukončenie mimo obloženia presahu strechy a rímsy.

Toto zaistí odkvapový plech s ukončením pod odkvapový žľab alebo do odkvapového žľabu. Fólia sa k odkvapovému plechu prilepí TYVEK páskou.