Spoločné prvky

kompletni

Farebná škála strešných doplnkov:

zip - 10kB excel - 35kB

Usmernenie k zhotovovaniu úžľabia a nárožia.

 

 

13.1 - 13.6, 13.14, 13.15 Hydroizolačné fólie

foto produktu: - 13.6, 13.14, 13.15 Hydroizolačné fólie

V prípade zvýšených požiadaviek na krytinu, resp. strechu, je nutné doplnkové opatrenie – poistná hydroizolácia.

Zvýšené požiadavky vyplývajú zo sklonu strechy, konštrukcie, používania, klimatických pomerov, príp. miestnych podmienok a ustanovení.

Podľa počtu zvýšených požiadaviek na strechu sa zvyšuje stupeň tesnosti poistných hydroizolačných vrstiev. Tá je definovaná materiálom poistnej hydroizolácie, priebehom pri kontralatách a tesnosťou spojov.Vyhotovenie riešia Pravidlá pre navrhovanie a zhotovovanie striech a ČSN 73 1901 Navrhovanie striech. Základné ustanovenia.

Firma KM BETA dodáva šesť typov hydroizolačných fólií, pre všetky druhy strešných plášťov.

Použitie:

  • JUTADACH 115 .............................. dvojplášťová, trojplášťová šikmá strecha
  • BETAFOL, DRAGOFOL ................. trojplášťová šikmá strecha
  • DELTA-FOXX ................................. vodotesné podstrešie
  • TYVEK solid, JUTADACH 135 ........ dvojplášťová, trojplášťová šikmá strecha, na chemicky ošetrené debnenie