Spoločné prvky

kompletni

Farebná škála strešných doplnkov:

zip - 10kB excel - 35kB

Usmernenie k zhotovovaniu úžľabia a nárožia.

 

 

7.2 , 7.3 Ochranná vetracia mriežka

foto produktu: , 7.3 Ochranná vetracia mriežka

Ochranná vetracia mriežka chráni pred vlietavaním vtákov

medzi odkvapovú latu a profilovanú krytinu.

Základné parametre

Rozmery .............. 1000 / 50 mm
Potreba ............... 1 ks / b.m. odkvapu
Materiál .............. Polypropylén