Spoločné prvky

kompletni

Farebná škála strešných doplnkov:

zip - 10kB excel - 35kB

Usmernenie k zhotovovaniu úžľabia a nárožia.

 

 

3.1 Hrebenáč

foto produktu: Hrebenáč

Hrebenáč slúži na krytie hrebeňov a nároží striech.

Má kónický tvar, umožňujúci kladenie s presahom.

Základné parametre

Rozmery .............. 385 x 231/200 mm
Krycia dĺžka .......... 323 mm
Potreba ............... 3,3 ks/b.m.
Hmotnosť ............ 4,0 kg/ks