< Späť

TEHLOVÝ SYSTÉM PROFIBLOK

Názov výrobku                                                        

Prehlásenie

o vlastnostiach

          CE                       

ES vyhlásenie zhody

Technický list

Tehlový systém Profiblok
 tehla brúsená KMB Profiblok 300  
KMB Profiblok 440

KMB Profiblok 440 B


KMB Profiblok 400
KMB profiblok 400 B
KMB Profiblok 365
KMB Pofiblok 365 B
KMB Profiblok 300
KMB Profiblok 300 B
KMB Profiblok 300 AKU
KMB Profiblok 240
KMB Profiblok 240 B
KMB Profiblok 175
KMB Profiblok 175 B
KMB Profiblok 115
KMB Profiblok 115 B
KMB Profiblok 80
KMB Profiblok 80 B
KMB Profiblok 65
KMB Priečkovka 29
KM Beta preklad nosný
KMB Preklad 1000 - 3250/70/238
KMB Preklad 1000 - 3000/115/71
KMB Preklad 1000 - 3000/175/71
KMB vencovka
KMB Vencovka 175
KMB Vencovka 240
KMB Vencovka 300
KMB Vencovka 365
stropny nosnik KMB
KMB Stropný nosník MIAKO 1750 - 8500
miako
KMB MIAKO 15/62,5
KMB MIAKO 19/62,5
KMB MIAKO 23/50


stropna vlozka Hurdis
KMB HURDIS 1
KMB HURDIS 2
TEHLOVÝ SYSTÉM PREHĽAD Tehlový systém Profiblok