< Späť

PROFIMIX

Suché maltové a omietkové zmesi Profimix - Technické listy, Prehlásenia o vlastnostiach, CE

-

Potery

označenie        TL          PoV     
   CE    
Cementový poter 20 MPa CP 101

Cementový poter 25 MPa
CP 102

Cementový poter 25 MPa jemný
CP 102j

Cementový poter 30 MPa
CP 103

Rýchlotvrdnúca suchá cementová zmes  CP 105

Opravný betón CP 106

Špec.poter pre spádové podlahové konštrukcie CP 107

Samonivelizačný sádrový poter SP 120

Samonivelizačná polymércementová stierka
CP 111

Samonivelizačný sádrová stierka
SP 115

Betón B30
B 30

Jadrové omietky

Cementový postrek 10 MPa OM 201

Jadrová omietka vápennocementová strojová OM 202

Jadrová omietka vápennocementová ručná hrubá  OM 203h

Jadrová omietka vápennocementová ručná OM 203

Jadrová omietka vápennocementová ručná jemná OM 203j

Jadrová omietka vápenná OM 204

Podkladový spojovací mostík OM 209

 

 

Omietková zmes na opravu trhlín OM 210

Opravná malta na omietky OM 211

Penetrácia základná PZ
-

Vrchné omietky

Vnútorný štuk vápenný JM 301

Vnútorný štuk vápenný jemný JM 301j

Vonkajší štuk vápennocementový JM 302

Vonkajší štuk vápennocementový jemný JM 302j

Jednovrstvová omietka ručná a strojová JM 303

Jednvrstvová zatieraná omietka JM 304

-

Lepidlá s stierkovacie hmoty

Lepidlo flex LM 700

Lepidlo basic C1 LM 701

Lepidlo šdandard C1T LM 702

Lepidlo klasik C1TE LM 703

Lepidlo  C2T LM 704

Lepidlo super C2TE LM 705

Lepidlo extraflex C2TE S1 LM 706

Lepidlo rýchlotvrdnúce C1FT LM 707
Lepidlo na mozaiku LM 708

Lepidlo na mozaiku biele LM 708 B

Lepidlo super flex LM 709

Lepiaca a stierkovacia hmota              ETAG 004 LM 710

Lepiaca a stierkovacia hmota jemná    ETAG 004 LM 710j

Lepidlo univerzál LM 711

-

Murovacie malty

Murovacia malta 10 MPa ZM 901

Murovacia malta jemná 10 MPa ZM 901j

Murovacia malta 15 MPa ZM 902

Murovacia malta 5 MPa ZM 903

Univerzálna murovacia a omietková malta 2,5 MPa  ZM 904

Murovacia malta ľahčená 5 MPa ZM 905

Murovacia malta na porobetón ZM 906

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 10 MPa  ZM 907

Škárovacia malta pre lícové murivo 5 MPa ZM 908

Vápenná murovacia malta ZM 909

Zakladacia murovacia malta (THERM materiál) ZM 910

Lepidlo CBC ZM 911

Lepidlo CB - murovacia tenkovrstvová malta na rebrá ZM 912

Murovacia malta na VPC a betónové bloky 20 MPa ZM 920

Lepidlo SX - mur.malta tenkovrstvová na VPC 10 MPa ZM 921

-

Kremičitý piesok

Kremičitý piesok KP 401

-

Tepelnoizolačné malty a omietky

Tepelno - izolčná murovacia malta TM 501

Tepelno - izolačná omietka TM 502

-

Sanačné omietky

Profisan hrubý OS 401

Prfisan jemný OS 402